شماره :
246
دوشنبه 1400/04/7 05:31

فاطمه نوروزی و همکاران

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

اعضای تیم: فاطمه نوروزی، حانیه نوروزی، مریم مرتضوی پویا، فرهاد تجار تهرانی اصل، مریم رضایی

کتابکوچ
می کوشد فضایی ایجاد کند: اشتراکی، جمعی و کاربردی
از این رو گلیم و قالی را انتخاب میکند به عنوان یک عنصر آشنا برای عشایر عزیز به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم : الف) ایجاد دارهای قالی در پشت برخی جداره هاک برای اشتغال زایی و همچنین همراهی خانواده ها و کودکان درفضای کتابکوچ. ب) استفاده از پترن فرش و گلیم برای طراحی خلاقانه کفپوش ها

افزودن دیدگاه جدید

X