مدال جایزه کنز

نشان جایزه برترین دانش‌مند جوان جهان اسلام

ایده‌پردازی، طراحی و ساخت 

مدال جایزه کنز

نشان جایزه برترین دانش‌مند جوان جهان اسلام

مدال جایزه کنز، نشان اصلی جایزه‌ی بین‌المللی برترین دانش‌مند جوان جهان اسلام است که توسط بنیاد مصطفی (ص) ، هر دو سال یک بار و با ارزیابی گروه بزرگی از دانش‌مندان جوان جهان اسلام اهدا می‌شود. ایده‌ی اولیه‌ی مدال از یک بذر شروع شد؛ جوهر دانش که با بالنده شدن‌ش به ساختاری تناور و قابل اتکا در قالب فناوری می‌انجامد. ما به دنبال ارائه اثری بودیم که یک هسته‌ی دانشی در فضای اطراف خود ایجاد می‌کند. دانشی که ریخت فضا و زمان اطراف را دگرگون می‌کند و با ساخت انسانی جدید، جهانی نو می‌سازد.

جایزه اصلی کنز، شمش‌های طلایی بود که به عنوان یک ارزش نقدی در کنار مدال جایزه اهدا می‌شد. ما به دنبال ترکیب این جایزه نقدی و مدال بودیم؛ به دنبال ساختاری که هم امکان بهره‌برداری مالی کامل از جایزه را به برنده بدهد و هم با کاستن چیزی از مدال، کماکان مدال بتواند کلیت خود را حفظ کند و از ارزش نیافتد. به این ترتیب شمش طلا را به عنوان کانون مدال و مرکزی که همه چیز را در اطراف خود تحت شعاع قرار داده است درنظرگرفتیم. شعاع‌های برامده از شمش عملا شعاع هسته‌ی دانشی‌ست که حالا متبلور شده است. با خروج هسته‌ از بدنه‌ی مدال، عملا کلیت مدال حفظ می‌شود و شمش مورد نظر نیز قابلیت بهره‌برداری نقدی پیدا می‌کند.

مدال جایزه کنز با استفاده از فرز‌کاری سی‌ان‌سی، حکاکی لیزری و شمش مرکزی آن با استفاده از پرینت سه‌بعدی رزینی و ریخته‌گری دقیق زیورآلات طلایی ساخته شده است.

  مدال جایزه کنز
کارفرما بنیاد مصطفی (ص)
سال ۱۳۹۸
تکنیک‌های ساخت فرز سی‌ان‌سی، حکاکی لیزری، پرینت سه‌بعدی رزینی، ریخته‌گری طلا
طراحی محمدحسین کسرایی ، یحیی نوریان
تیم اجرا محمد دیانتی ، محمدرضا نظری ، مهرداد فرح‌انگیز شیرازی ، سید محمدحسین حسینی ، فرج فخارزاده 

 

X